Chi tiết dự phòng

Dùng để thay thế khi hao mòn/ hỏng hóc. Vui lòng liên hệ đến cửa hàng để biết chi tiết còn hay không.

products products

[Linh kiện thay thế]Tay cầm (bằng gỗ)
KIWAME/PREMIUM KIWAME


Kích thước Kích thước phù hợp
S 16cm, 18cm và Chiên trứng(S)
M 20cm~23cm và Chiên trứng(L, M)
L 24cm〜 và Chảo bít tết
products

[Linh kiện thay thế]bu lông vòng
KIWAME/PREMIUM KIWAME


Kích thước Kích thước phù hợp
S 16cm, 18cm, và Chiên trứng(S)
M 20cm~23cm và Chiên trứng(L, M)
L 24cm〜 và Chảo bít tết
products

[Linh kiện thay thế]nút (núm cầm) trên nắp bằng thép không gỉ
KIWAME/PREMIUM KIWAME


Vật phù hợp
Nắp chụp bằng thép không gỉ
products

[Linh kiện thay thế]Tay cầm (bằng gỗ)
Chảo Châu Á/Chảo Châu Á IH


Vật phù hợp
Chảo Châu Á/Chảo Châu Á IH
products

[Linh kiện thay thế]bu lông vòng
Chảo Châu Á/Chảo Châu Á IH


Vật phù hợp
Chảo Châu Á/Chảo Châu Á IH