เกี่ยวกับ "น้ำ" ที่ใช้ทำอาหาร

mainte

คุณภาพของ "น้ำ" ที่ใช้ในบ้านจะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

"น้ำดื่ม" "น้ำที่ใช้ทำอาหาร" และ "น้ำที่ใช้ล้างหม้อ กระทะ และเครื่องใช้บนโต๊ะหลังการทำอาหาร" คุณภาพของน้ำเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค

เพราะสิ่งสำคัญคือน้ำที่เราใช้ภายในบ้านต้องปลอดภัย ดังนั้นวิธีการทำให้ "น้ำธรรมชาติ" ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคสะอาด ขึ้นอยู่กับสารเคมีที่ใช้ และปริมาณสารเคมีที่ใช้แตกต่างกันเช่นกัน

อาจเกิดการกัดกร่อนวัสดุบนพื้นผิวของหม้อคิวาเมะ โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและสารเคมีี

เมื่อคุณใช้งานหม้อคิวาเมะ โปรดปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้ให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น

  1. หลังจากทำอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างด้วยน้ำยาล้างจานทันที จากนั้นล้างออกให้สะอาดหมดจดด้วยน้ำเปล่า
  2. หลังจากล้างเสร็จแล้ว ให้อุ่นหม้อทันทีทำเพื่อทำให้หม้อแห้งสนิท
  3. ขั้นตอนสุดท้ายในดูแลรักษาหม้อ คือ การทาน้ำมันสำหรับปรุงอาหารบางๆ บนพื้นผิวของหม้อคิวาเมะ