พื้นฐานการปรุงอาหารด้วยความร้อน


การปรุงอาหารด้วยความร้อนแบ่งออกเป็น วิธีปรุงอาหารด้วยความร้อนแบบแห้งและวิธีปรุงอาหารด้วยความร้อนแบบใช้น้ำ

วิธีปรุงอาหารด้วยความร้อนแบบแห้งเป็นวิธีปรุงอาหารที่เรียกว่าการ "ย่าง" "ผัด" และ "ทอด" และวิธีปรุงอาหารด้วยความร้อนแบบใช้น้ำก็คือการ "ต้ม" "นึ่ง" "หุง" และ "อบ (ด้วยไอน้ำ)"

วิธีปรุงอาหารด้วยความร้อนแบบแห้งเป็นวิธีปรุงอาหารที่เราจะทำอาหารไปพร้อมกับเอาน้ำที่มีอยู่ในวัตถุดิบอาหารออกไปด้วย กล่าวคือเป็นวิธีปรุงอาหารที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส หรือจะเรียกว่า "วิธีปรุงอาหารแบบเอาน้ำออก" ก็ได้เช่นกัน
วิธีปรุงอาหารนี้ ถ้าคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิในการปรุงอาหารอย่างถูกต้อง ก็ยากที่จะควบคุมอุณหภูมิในการปรุงอาหารและผิดพลาดกันได้ง่ายๆ
และดูเหมือนว่าครัวเรือนทั่วไปจำนวนมากจะไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้ ซึ่งในกรณีของวิธีปรุงอาหารด้วยความร้อนแบบแห้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันก็คือ มีคนจำนวนมากปรุงอาหารด้วยอุณหภูมิที่สูงเกินไปซึ่งเกินอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปรุงอาหาร
นั่นก็หมายความว่าหลายครอบครัวปรุงอาหารประจำวันที่ไม่อร่อยและไม่ดีต่อสุขภาพ

วิธีปรุงอาหารด้วยความร้อนแบบใช้น้ำเป็นวิธีปรุงอาหารที่จะให้ความร้อนและน้ำกับวัตถุดิบอาหารอย่างต่อเนื่องจากน้ำที่ร้อน กล่าวคือเป็นวิธีปรุงอาหารที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสหรือน้อยกว่านั้น หรือจะเรียกว่า "วิธีปรุงอาหารด้วยน้ำ" ก็ได้เช่นกัน
เพราะน้ำจะระเหยที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จึงหมายความว่าตราบใดที่มีน้ำในหม้อเพียงพอ อุณหภูมิในหม้อก็จะไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส
เนื่องจากเราเข้าใจอุณหภูมิสูงสุดได้ง่าย เมื่อเทียบกันแล้วจึงพูดได้ว่าวิธีนี้ควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายและเกิดความผิดพลาดร้ายแรงได้น้อย

อาหารเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเพื่อให้มนุษย์มีสุขภาพดี และการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงนั้นก็แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นได้หลังจากมีพฤติกรรมการทานอาหารที่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อมองในแง่นั้น คำพูดที่ว่ามีผู้คนจำนวนมากปรุงอาหารที่ไม่อร่อยและไม่ดีต่อสุขภาพในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังไม่รู้ตัวถึงเรื่องเหล่านั้นเลยก็ถือเป็นปัญหาใหญ่มากทีเดียว

พฤติกรรมการทานอาหารเป็นพื้นฐานของชีวิตและสุขภาพของมนุษย์

เราหวังอย่างยิ่งว่าคุณจะรักษาอุณหภูมิในการปรุงอาหารที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมการทานอาหารที่ดีกับชีวิตและสุขภาพของคุณ